Pan wśród radości wstępuje do nieba

Ps 47 (46) - Wniebowstapienie Pana Jezusa
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Psalm 47 zaprasza do wychwalania majestatu i potęgi Boga, bo Bóg jest pełen majestatu i potęgi. Tylko dlatego. Nie dlatego, że może nas Pan nagrodzi odpowiednią łaską później, ale  po prostu dlatego, że On jest godzien naszego uwielbienia. On JEST. I ta prawda rodzi w nas  odpowiedź uwielbienia. Bóg jest wywyższony! Wszystkie narody wykrzykują z radości, ponieważ Bóg jest królem całej ziemi i ponieważ należymy do Tego, który wstępuje do nieba. Według psalmisty naszym zadaniem w tej chwili (gdy Chrystus wstąpił do nieba) jest śpiewanie Bogu ze wszystkich sił i ogłaszanie, że Bóg jest królem.
Jakie miejsce w naszej modlitwie zajmuje uwielbienie? Często nie mamy na to czasu, bo przecież tyle spraw z Bogiem jest "do załatwienia". Trzeba poprosić o to, i o to, i o to... wypada podziękowac za coś, co prosiliśmy wcześniej... Troche rachunku sumienia, dobrych postanowień. Oczywiście rozważanie Słowa Bożego. Litania i różaniec.
W modlitwie uwielbienia cieszymy się poprostu tym, że Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Uwielbiamy Boga, bo jest godzien uwielbienia. 

No comments:

Post a Comment