Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Ps 67 (66) VI Niedziela Wielkanocna, C
Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie 
i kierujesz narodami na ziemi.

O sprawiedliwych rządach Bożych:
  1. Recytując katechizm, wśród Sześciu Prawd Wiary wymieniamy i tą: Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze
  2. Psalmy mówią o władzy Boga nad całym światem, nad narodami: Pan będzie sądził sprawiedliwie, wyda narodom bezstronny wyrok (Ps 9, 8); Pan będzie rządził światem sprawiedliwie a ludami według swej prawdy (Ps 96, 13).
  3. Obrazem władzy Boga nad światem jest władza sprawowana w porządku ziemskim. Dla Izraela ustanowienie króla, który by rządził "po myśli Bożej", było kolejnym etapem przywracania władzy Bożej w świecie noszącym skutki pierworodnego nieposłuszeństwa. Psalmista modli się za króla: Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa (Ps 72, 1-2).
  4. Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego sprawiedliwe rządy Boże nad światem są wzorem i inspiracją dla sprawujących ziemską władzę: Bóg ... każdemu stworzeniu powierza zadania, które jest ono zdolne wypełniać stosownie do zdolności swojej natury. Ten sposób rządzenia powinien być naśladowany w życiu społecznym. Postępowanie Boga w rządzeniu światem, świadczące o ogromnym szacunku dla wolności ludzkiej, powinno być natchnieniem dla mądrości tych, którzy rządzą wspólnotami ludzkimi. (KKK 1884)

No comments:

Post a Comment