Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Ps 33 – Niedziela Trójcy Świętej, rok B
Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania.
Oczy Pana na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Psalm ten rozważamy dziś w kontekście pierwszego czytania na Niedzielę Trójcy Świętej:
Zapytaj dawnych czasów, ... czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? ... Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem. (Pwt 4,32-34.39-40)
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Księga Powtórzonego Prawa wymienia dzieła Boże, przez które Pan uczynił Naród Wybrany swoją własnością: "doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi". Jest to bardzo mocny i znaczący tekst, szczególnie gdy odniesiemy go do naszego życia i zobaczymy, że dizałanie Boże wykracza poza czas ciszy w trakcie nabożeństwa, i niekoniecznie jest zgodne z naszym przewidywaniem. Czasem to, co Bóg czyni, przez co nas przeprowadza, jest rzeczywiście "dziełem przerażającym". I jako ludzie mamy prawo odczuwać lęk. Modlitwa psalmisty "aby [Bóg] ocalił ich życie od śmierci" nie jest przenośnią. Bóg działa konkretnie, radykalnie, kategorycznie - będąc świadkiem tego działania odkrywamy, jak blisko granicy życia i śmierci jesteśmy! 
Kładę przed wami życie i śmierć... wybierajcie życie, abyście żyli! (Pwt 30,19)
Jak ważne jest wtedy, żeby zaufać Bogu! Zaufać - to znaczy położyć swoje życie w Jego ręce, wypuścić ster, dać się poprowadzić, czekać na Jego łaskę, kiedy wydaje się, że zapomniał, nie tracić nadziei, kiedy „za”- trudno, kiedy już tylko włos dzieli życie od śmierci… Jeśli coś Pan czyni, to „wie, co robi”. "Każde Jego dzieło jest godne zaufania". I daje swoją łaskę, "według nadziei, którą pokładamy w Nim".

No comments:

Post a Comment