Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana

Ps 116 - Uroczystość Bożego Ciała B, 7/10 czerwca 2012
Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.
Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.


... Ty rozerwałeś moje kajdany.
Pierwsza rfleksja to świadomość dzieł Pana, któych dokonał dla mnie i we mnie. Ta świadomość pobudza do wdzięczności. Kiedy porównuję swoje życie w niewoli (rozmaitych moich niewolach, wewnętrznych i zewnętrznych) i cudowny dar wolności, otrzymanej od Pana, pieśń pochwalna sama rodzi się w sercu i spontanicznie powstaje pytanie: 
Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?
Co mogę Ci dać, Panie mój? Jakiego daru jesteś godzien? Jaki dar wyraziłby ogrom Twojej dobroci i miłosierdzia dla mnie? Cóż mogę dać Ci więcej, jak siebie samego? Oto moje życie - moje codzienne wybory - moje zwycięstwa i porażki - składam w Twoje ręce. 
Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. ... 


Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych.
Ta pochwałą śmierci zasługuje na uwagę. Zobaczmy, co o śmierci znajdziemy w listach św. Pawła:
Rz 6, 8. 11 Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. … Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Kol 3, 2-3 Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
Jeśli tak rozumiemy śmierć, jako odejście od grzechu i zwrócenie się do Boga, jasny staje się związek tych dwóch rzeczywistości w psalmie: śmierci i wypełnienia ślubów Panu złożonych.

Jam sługa Twój ... Tobie złożę ofiarę pochwalną ... 
Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.
Śluby wypełnione dla Pana stają się publicznym świadectwem wiary. Wypełnienie zobowiązań wynikających z mojego chrztu, bierzmowania, przynależności do wspólnoty uczniów Chrustusa, nasze życie dla Pana oddaje Mu chwałę bardziej niż budowle i pomniki... 
Niech moje życie będzie ofiarą pochwalną dla Ciebie, Panie!

No comments:

Post a Comment