U Pana łaska oraz odkupienie

Ps 130 - Dziesiąta Niedziela zwykła B, 10 czerwca 2012
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Psalm 130 jest w liturgii słowa 10tej niedzieli zwykłej odpowiedzią na opis spotkania Boga i człowieka zaraz po grzechu pierworodnym. Bóg przechadzając się po ogrodzie spotkał człowieka „i zapytał go: „Gdzie jesteś?” – On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. 

Znamy konsekwencje grzechu pierworodnego: wyrzucenie z raju, oddalenie od Boga, zdobywanie owoców ziemi odtąd jest trudem, życie straciło blask, nic nie jest już tak piękne…
Sytuację człowieka po grzechu pierworodnym, dystans, jaki pojawił się między Bogiem i Jego stworzeniem, wymownie przedstawia modlitwa psalmisty:
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie...
Nawet wtedy jednak jest nadzieja. Psalm 130 pięknie łączy sytuację grzechu i obietnicę zbawienia:
Pokładam nadzieję w Panu... On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

No comments:

Post a Comment