Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże

Ps 92 - Jedenasta Niedziela Zwykła (B) - 17 czerwca 2012
Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami.

***
Jak dobrze jest tak zwyczajnie, po prostu śpiewać Panu! Zatrzymaj się chwilę z tą pieśnią. Niech śpiew stanie się Twoją modlitwą.


"Umiłowany Jezu, jak mogę wyrazić moją miłość i wdzięczność? Żyję i raduję się, a moja radość jest świadectwem Twojej łaski."

Bóg sam troszczy się o wszystko. Daje w obfitości. Nie jesteśmy sami! Co my możemy zrobić? 
MOŻEMY SIĘ MODLIĆ!!! 
Uwielbiać Boga, bo jest tego godzien!

________________________
*** Spiew fragmentu Psalmu: Chór Przemienienia w Jabłonce na Orawie, http://youtu.be/cDaIwM6MW6A?t=22s


No comments:

Post a Comment