Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel

Ps 96 (95) Boże Narodzenie, Msza w nocy
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by sądzić ziemię.
Psalm włącza w radość Bożego Narodzenia "morze i wszystko co je napełnia", "pola i wszystko, co na nich rośnie". Nawet "drzewa w lasach" zachęca do radosnych okrzyków. Całe stworzenie przecież oczekuje odnowienia:
Stworzenie z upragnieniem oczekuje [...], że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. (Rz 8, 19 – 21)
Świat stworzony włączony jest w historię zbawienia: niejako ponosi konsekwencje grzechu człowieka, współuczestniczy w jego cierpieniu. Tak było po grzechupierworodnym:
Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: [...] Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu... (Rdz 3, 17)
...i tak też się dzieje zawsze, gdy ludzie odchodzą od Boga:
Zaginęły wierność i miłość i znajomość Boga na ziemi. Dlatego kraj jest okryty żałobą i więdną wszyscy jego mieszkańcy, zarówno zwierz polny, jak ptactwo powietrzne, a nawet ryby morskie marnieją. (Oz 4, 1.3)
Jak przez grzech człowieka świat został "zepsuty", tak dzieło zbawienia dotyczy również całego stworzenia. Apokalipsa ogłasza, że cała ziemia jest/będzie odnowiona przez obecność Boga wśród ludzi: 
I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły [...] Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. (Ap 21, 1-3)
Oto przesłanie Bożego Narodzenia: BÓG JEST Z NAMI! Bóg jest z nami, i odnawia swoje stworzenie.

No comments:

Post a Comment