O jak pięknie, ile radości

Ps 133 
O jak pięknie, ile radości, (adaE) kiedy bracia żyją razem! (adaEa(G))
1. Jest to jak olej, który z głowy spływa (FGFG)  aż na brodę Aarona. (FE)
    Jest to jak olej, który z głowy spływa (FGFG) aż na skraj Jego płaszcza. (FE)
2. Jest to jak rosa, co z Hermonu spływa + aż na góry Syjonu.
    Jest to jak rosa, co z Hermonu spływa + aż na góry Syjonu.

4. Tam błogosławi nam Pan z wysoka, + daje nam życie na wieki.
    Tam błogosławi nam Pan z wysoka, + daje nam życie na wieki.


No comments:

Post a Comment