Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Ps 80 - I N. Adwentu B, IV N. Adwentu C
Usłysz, Pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Powróć, Boże Zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Psalm 80 jest pełnym tęsknoty wołaniem: usłysz, przyjdź, powróć, chroń. Wołający do Boga używają tytułów Pasterza i Gospodarza Winnicy, by uporosić łaskę zbawienia. Oczywiście nie są to wezwania przypadkowe - Autor natchniony odwołuje się do roli Boga wobec ludu; roli jaką Pan sam przyjął i jaką objawił ludowi. Rozważmy znaczenie tych tytułów, sięgając do innych ksiąg Biblii:
Pasterz
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. (Mt 2, 6)

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, ... /ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. (J 10, 11-15)
Gospodarz winnicy
Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. (Mk 12, 1)
Winnicą Pana jest Dom Izraela (Iz 5,7)

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? (Iz 5, 1-4)

No comments:

Post a Comment