Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Ps 85 - XIX NZw A, XV NZw B, II N. Adwentu B
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Spotkają się ze sobą łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Z ziemi - czyli naszym, ludzkim staraniem. Z nieba - od Boga, Dawcy wszelkiej łaski. Jakby dwa działania, Boże i ludzkie, spotykały się, przynosząc owoc:
  • Pan Bóg może czynić wszystko sam, ale w swojej mądrości i dobroci oczekuje na nasze współdziałanie, zaprasza ludzi do udziału w realizacji swoich zamiarów. I błogosławi pracy człowieka, która bez tego błogosławieństwa jest bezowocnym trudem.
  • "Módl sie tak, jakby wszystko zalezało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie" (św. Ignacy Loyola)
  • "Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. ... Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe" (Ps 37, 3-6). 
  • Wierność przymierzu, jakie zawarliśmy z Bogiem, owocuje darem świętości.

No comments:

Post a Comment