Wstanę i wrócę do mojego ojca

Ps 51 (50) XXIV Niedziela Zwykła C


Zmiłuj się nade mną, Boże, 
w łaskawości swojej.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza...

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. 
Pokornym i skruszonym sercem 
Ty, Boże, nie gardzisz.

Z Ewangelii na XXIV Niedzielę Zwykłą:
Młodszy syn ... roztrwonił swój majątek ... 
Wtedy zastanowił się i rzekł: ... Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. (Łk 15, 1-32)

No comments:

Post a Comment