Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Ps 113 (112), XXV Niedziela Zwykła C
Kto jest jak nasz Pan Bóg, i co ma siedzibę w górze, i w dół spogląda na niebo i na ziemię.
Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt swojego ludu.
  • Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny. (1 Sm 2, 7-8)
  • A moja dusza będzie radować się w Panu, będzie się weselić z Jego ratunku. Wszystkie moje kości powiedzą: Któż, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego, z mocy grabieżcy - [biedaka] i nędzarza. (Ps 35, 9-10)
  • [Król] Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich: uwolni ich życie od krzywdy i ucisku, a krew ich cenna będzie w jego oczach. (Ps 72, 13-14)
  • Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu! Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych! (Ps 82, 3-4)
  • Ten, który wylewa wzgardę na władców i każe im błądzić przez puste bezdroża, podniósł nędzarza z niedoli, rozmnożył rodziny jak trzody. Pobożni widzą to i radują się, a wszelka niegodziwość musi zamknąć swe usta. (Ps 107, 40-42)
  • [Pan] On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. (Łk 1, 51-52)

No comments:

Post a Comment