Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Ps 146 - IV NZ A, XXIII i XXXII NZ B, XXVI NZ C
Pan wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów, ochrania sierotę i wdowę.

No comments:

Post a Comment