Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Ps 95 (94) XXVII NZ C
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
  • Radośnie będę Cię chwalił przy wtórze harfy, Boże, mój Boże! (Ps 43, 4)
  • Stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. (Ps 63, 8-9)
  • Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba! Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę! (Ps 81, 2-3)
  • Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! (Ps 98, 3-4)
  • Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. (Iz 60, 6)
  • Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! (Jr 31, 7)
  • Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. (Jr 31, 11-12)
  • Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. (Ne 8, 7)
  • Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. (Za 9, 9)
  • Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. (Jk 5, 13)

No comments:

Post a Comment