Niech Pan będzie ucieczką dla uciśnionego

Ps 9 - godzina czytań, poniedziałek Igo tygodnia brewiarza
Niech Pan będzie ucieczką dla uciśnionego, ucieczką w czasach utrapienia.
Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają.
 • Ustanowisz sobie miasta w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, (...) aby tam schronienie znalazł każdy zabójca. Zabójca, który by tam uciekł, może pozostać przy życiu: jeśliby zabił bliźniego nieumyślnie, nie żywiąc przedtem do niego nienawiści. (Pwt 19, 2-4)
 • Pan swój naród obroni, litość okaże swym sługom; gdy ujrzy, że ręka omdlała, że niewolników już nie ma ni wolnych. I powie: A gdzież ich bogowie, opoka, do której się uciekali? Ci, co zjadali tłuste ich żertwy i wino pili z ich płynnych ofiar? Niech wstaną i niech wam pomogą, niech staną się waszą obroną. (Pwt 32, 36-38)
 • W bojaźni Pana jest pewna nadzieja, dla synów swoich jest On ucieczką. (Prz 14, 26)
 • Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. (Jl 4, 16)
 • Służcie Panu z bojaźnią. ... Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki. (Ps 2, 11-22)
 • Chcecie udaremnić zamiar biedaka: lecz Pan jest jego ucieczką. Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy Pan odmieni los swego narodu, Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. (Ps 14, 6-7)
 • Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie! Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. (Ps 31, 3-5)
 • Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie, i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności od spisku mężów, w swoim namiocie ich kryjesz przed sporem języków. (Ps 31, 18-20)
 • [Panie], Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia. (Ps 32, 7)
 • Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie utrapienia. (Ps 37, 7)
 • Ty jesteś Bogiem mej ucieczki, dlaczego mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny gnębiony przez wroga? Ześlij światłość swoją i wierność swoją: niech one mnie wiodą... (Ps 43, 2-3)
 • Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. (Ps 46, 2-3)
 • On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką! (Ps 62, 7-9)
 • W Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki; wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie! (Ps 71, 1-2)
 • Błaganie Mojżesza, męża Bożego: Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. (Ps 90, 1)
 • Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. (Ps 91, 9)
 • Pan będzie mi obroną, a Bóg mój skałą ucieczki. (Ps 94, 22)
 • Do Ciebie wołam, o Panie, mówię: Ty jesteś moją ucieczką, udziałem moim w ziemi żyjących. (Ps 142, 6)

No comments:

Post a Comment