Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości

Ps 5 - psalm Jutrzni, poniedziałek Igo tygodnia brewiarza
Usłysz, Panie, moje słowa ... albowiem Ciebie błagam, o Panie, 
słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.
Gdy rano stajemy do modlitwy jakże godne jest przedstawić Panu prośby o uświęcenie tego dnia i... czekać na Jego pełną iłości odpowiedź w nadchodzących wydarzeniach. Jak Jego dzieci od samego rana zwracamy sie do Ojca w naszych sprawach. Nasze sprawy są też Jego sprawami; są dla Ojca ważne i chce być w nich obecny. Nie wahajmy się uczynić tego na szym codziennym zwyczajem:  od rana przedstawiam Ci prośby i czekam. Wszak to sam Bóg dał nam natchnione słowa Psalmu.

O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości, wyrównaj przede mną Twoją drogę!
Oto odpowiedź Pana na nasza prośbę:
  • Niech miłość i wierność cię strzeże... Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3, 3-7)
  • Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi... (Wj 23, 17-23)
  • Ścieżka uczciwych jest wyrównana (...) rozumny idzie prawą drogą. (Prz 15, 19-21)

No comments:

Post a Comment