Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ps 122 (121) - Niedziela Chrystusa Króla C
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana.
Już stoją nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem.
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida.


Psalm 122 jest śpiewany w liturgii Uroczystości Chrystusa Króla (rok C). Jest to jeden z Psalmów Stopni - był śpiewany przez pielgrzymów przybywających do Świątyni Jerozolimskiej. Wspmonienie "tronów domu Dawida" oraz "domu Pana", w którym się wielbi Jego imię, przywodzi na myśl rzeczywistość królestwa Bożego. Do pełnej realizacji tej rzeczywistości zmierza historia zbawienia: do przywrócenia Królowania Boga nad światem. 
Oto jak to królestwo opisuje Apokalipsa:
Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków! ... Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. (Ap 11, 15. 17)
Dookoła tronu Boga gromadzą się ludzie wszystkich pokoleń:
Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego ... I ujrzałem wielkich i małych stojących przed tronem ... (Ap 20, 11-12)
Apokalipsa w piękny i obrazowy sposób ukazuje różnicę pomiędzy tymi, którzy przyjęli dar zbawienia i wybrali przynależność do Królestwa Bożego, a tymi, którzy sa poza tą rzeczywistością - 
I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem ... a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz ... wykupionych z ziemi. (Ap 14, 3)
Prośmy Pana, naszego Króla, by nauczył nas tej nowej pieśni - życia według zamysłu Ojca i na Jego chwałę

No comments:

Post a Comment