Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Ps 146 (145), III Niedziela Adwentu A
Pan przywraca wzrok ociemniałym, * Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, * Pan strzeże przybyszów.
Ochrania sierotę i wdowę, * lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, * Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Dzieła Boga, wymienione w Psalmie, są znakiem czasów mesjańskich - tego, że Bóg przyszedł i zamieszkał ze swoim ludem. Te znaki są dla wierzącego dowodem, że Jezus jest Zapowiedzianym Mesjaszem.
Jezus wskazuje na te znaki w odpowiedzi na pytanie Jana Chrzciciela: 
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi». (Mt 11, 2-11 - Ewangelia na III N. Adw.)
Ciekawa to odpowiedź. Nie wprost, bo wiara polega na tym, by nie wiedzieć, a wierzyć. Przynajmniej teraz, na ziemi. Mamy nadzieję, że spotkamy się w rzeczywistości takiej, że będziemy wiedzieć, bo "zobaczymy twarzą w twarz" (1 Kor 13, 12). Zanim jednak to nastapi, czy umiemy dostrzegać obecnośc i działanie Pana Boga w świcie? a w historii naszego życia?

No comments:

Post a Comment