Błogosławieni szukający Boga

Ps 119 (118), VI Niedziela Zwykła A
Otwórz moje oczy, abym podziwiał Twoje prawo.
Ta prosta i płynąca z głębi serca prośba budzi podziw swoją mądrością. Ukazuje bowiem w jednym zdaniu wielkość i wspaniałość Bożego Prawa, a drugiej strony słabość człowieka, który nie zawsze rozumie po co i dlaczego są niektóre przepisy. Aby docenić wartość Prawa danego przez Boga potrzeba otwartych oczu, albo raczej "uleczonych" oczu - by nie patrzyły przez pryzmat skutków grzechu pierworodnego, ale aby w wolności umiały widzieć Boże staranie o człowieka, Bożą sprawiedliwość i miłość.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem.
Nie wystarczy bowiem znać na pamięć przykazania, chociaż i to wielu z nas sprawia kłopoty. Należy rozważać je, odczytywać ich najgłębszą treść, by stawały się dla nas źródłem życia i mądrości, a nie "ograniczeniami" na siłę na nas nałożonymi. "Zachowywać całym sercem" to przede wszystkim rozumieć DUCHA PRAWA, dostrzegać w nim troskliwa opiekę Ojca Niebieskiego, który ma dla nas NAJLEPSZY z możliwych scenariusz na życie. 

No comments:

Post a Comment