Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

Ps 62 (61), VIII Niedziela Zwykła A
Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moimtwierdzą moją, więc się nie zachwieję.
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moimOn moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
W Bogu zbawienie moje i chwała. Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.

  • Wj 14, 12: Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj
  • 2 Sm 22, 2-3: Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu! Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy.
  • 1 Krn 16, 35: Ratuj nas, Boże zbawienia naszego, zgromadź nas i wybaw spośród narodów, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały.
  • Iz 12, 2: Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem!
  • Jr 3, 23: Rzeczywiście, w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraela.
  • Jon 2, 10: Zbawienie jest u Pana.


No comments:

Post a Comment