Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia

Ps 31 (30), IX Niedziela Zwykła A
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą; kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię
  • Rdz 49, 24-25: Z rąk potężnego Boga Jakubowego, od Pasterza i Opoki Izraela, od Boga ojców twoich, który cię będzie wspomagał, od Wszechmocnego, który ci będzie błogosławił - błogosławieństwa z niebios wysokich
  • Pwt 32, 3-4: Głosić chcę imię Pana: uznajcie wielkość Boga naszego; On Skała, dzieło Jego doskonałe, wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy.
  • 1 Sm 2,2: Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką Skałą jak Bóg nasz.
  • 2 sm 22, 47: Niech żyje Pan! Moja Skała niech będzie błogosławiona! Niech będzie wywyższony Bóg, Skała mojego zbawienia.
  • Iz 26, 4: Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą!
  • Hbk 1,12: Czyż nie jesteś odwieczny, o Panie, Boże mój Święty, który nie umierasz? ... Panie, Skało moja...
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: wybaw mnie w swym miłosierdziu
  • Teraz zaś, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią (Dn 9, 17)
  • Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze! (Ps 67, 2)
  • Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6, 24-26)

No comments:

Post a Comment