Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Ps 23 (22) IV Niedziela Wielkanocna, Rok A
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie...
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Słowa Psalmu 23go nabierają szczególnego znaczenia w Okresie Wielkanocnym, gdy celebryjemy zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią. 
Powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. ... Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. ... Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. (J 10, 1-10)
Jezus, który przeszedł przez "ciemną dolinę śmierci" zna nasze "ciemne doliny" i nas przez nie przeprowadza. Ofiaruje nam pokarm, który może zaspokoić nasze najgłębsze pragnienia - o ile chcemy ten pokarm w pełnej wolności przyjąć. Zmartwychwstały Pan daje życie, i daje je w obfitości. Nie jakieś namiastki życia, ale ŻYCIE, którego źródłem jest On sam. Życie, którego nie trzeba zapełniać rzeczami, serialami, kontaktami w sieci... Jezus po to przyszedł do nas: aby dać nam tę pełnię życia. Idąc za Nim ja osiągniemy!

No comments:

Post a Comment