Wezwania Adwentowe w Psalmach

  • Ciebie błagam, o Panie, ... przedstawiam Ci prośby i czekam. (Ps 5, 3-4)
  • Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż ... ujrzę oblicze Boże? (Ps 42, 2-3)
  • Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. (Ps 63, 2)
  • Osłabły moje oczy, gdy czekam na Boga mojego. (Ps 69, 3-4)
  • Dusza moja pragnie i tęskni do przedsionków Pańskich. (Ps 84, 3)
  • Wszystko czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. (Ps 104, 27)
  • Dusza moja omdlewa tęskniąc wciąż do wyroków Twoich. (Ps 119, 20)
  • W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. (Ps 130, 5)
  • Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. (Ps 130, 6)
  • Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. (Ps 143, 6)

No comments:

Post a Comment