O nadziei


  • Ps 119, 49: Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję.
  • Ps 130, 5: W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo

No comments:

Post a Comment