Modlitwa w oczekiwaniu na Ducha Świętego, cz. 1

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp! (Ps 144)
Pan do świątyni przybywa... (Ps 68, 18)
Jesteś pełen światła! (Ps 76, 5)
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, światłości sumień.

Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan: Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda. (Ps 12, 6)
Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni: Boże mój, oświecasz moje ciemności. (Ps 18, 29)

O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!

Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, ubogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wodą jest wezbrany (Ps 65)
Pan jest moim pasterzem... Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. (Ps 23, 1-3)

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają. (Ps 94, 19)
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia. (Ps 138, 7)

No comments:

Post a Comment