Modlitwa w oczekiwaniu na Ducha Świetego, cz. 2

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy (Ps 19, 9)
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza! (Ps 105, 4)

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.

Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. (Ps 33, 6)
On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza (Ps 22, 25)

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. (Ps 143, 6)
Pan posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. (Ps 107, 20)

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach (Ps 82, 5)
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: Nie zatwardzajcie serc waszych! (Ps 95, 7-8)

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.

Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie (Ps 84, 12)
Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. (Ps 13, 6)

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! (Ps 51, 12)
Pan sam obdarzy szczęściem a nasza ziemia wyda swój owoc (Ps 85, 13)

Amen! Alleluja!
Abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały... A cały lud niech powie: Amen! Alleluja! (Ps 106, 47-48)

No comments:

Post a Comment