Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Ps 118 - Oktawa Wielkanocy, B
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, * lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, * On stał się moim Zbawcą.

"Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał"
Tajmnica Miłosierdzia objawia się w konkretnych ludzkich historiach. Kiedy doświadczamy własnej słabości, ograniczoności, kiedy nie możemy poradzić sobie z jakąś sytuacją i się obronić - wołamy do Pana i On Sam nas podtrzymuje! 
  • Kobieta, młoda mężatka, znalazła się w bardzo trudnej i przerastającej ją sytuacji rodzinnej. Dla dobra dzieci nie chciała rozwodu, ale codzienność była za ciężka jak na jej siły. Znalazła pomoc i wsparcie we wspólnocie modlitewnej - znalazła swoją drogę do Boga. 
  • Młodzi ludzie przeżywający kryzys małżeński szukali pomocy w swojej grupie modlitewnej. Na przekór promowanym przez świat łatwym rozwiązaniom zdecydowali zawalczyć o swoje małżeństwo stawiając na Pana Boga - teraz są szczęśliwa parą, a ich kryzys zaowocował większą wiarą obojga. Pomagają innym prowadząc poradnictwo rodzinne przy swojej parafii.
  • Nauczycielka została zmuszona do zmiany miejsca pracy przez wyimaginowane historie  stawiające ją w bardzo złym świetle. Chociaż wydarzenie było dla niej bardzo bolesne, przyjęła tą sytuację jednocząc się z fałszywie osądzonym Zbawicielem. Pogłebiło sie jej życie modlitwy, znalazła pokój w przebywaniu z Panem. W innym mieście z sukcesem kontynuuje pracę z młodzieżą, oddaje się też dziełu ewangelizacji. 
Pan moją mocą i pieśnią...  
Tak! I moje życie 
niech będzie pieśnią 
na cześć Mojego Zbawiciela i Pana!

No comments:

Post a Comment