W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy


Ps 118 (117) Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Prawica Pana wzniesiona wysoko, 
prawica Pańska moc okazała.

Wzniesiona Prawica Pana jest znakiem Jego potęgi i siły:
  • Pan, mocarz wojny, Jahwe jest imię Jego. (…) Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie, Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich. (Wj 15, 3-7)
  • Ty masz ramię pełne potęgi, mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona. (Ps 89, 14)
Bóg przejawia moc ramienia swego w historii Narodu Wybranego:
  • Boże, (…) nie zdobyli kraju swoim mieczem ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię Twoje, i światło Twego oblicza, boś ich umiłował. Ty, o mój Boże … zapewniałeś ocalenie. (Ps 44, 2-5)
...i w sprawiedliwości objawianej „na oczach narodów”:
  • Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. (Ps 48, 11)
  • On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi]pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. (Łk 1, 51 - 53)
To mocne ramię jest jednak bardzo delikatne i troskliwe wobec Jego stworzenia; podnosi, podtrzymuje, ocala, umacnia:
  • Dajesz mi tarczę Twą dla ocalenia, i wspiera mnie Twoja prawica, a Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. (Ps 18, 36)
  • Prawica Twoja mnie wspiera. (Ps 63, 9)
  • Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia. Pan za mnie [wszystkiego] dokona. (Ps 138, 7 - 8)
  • Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza: tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica. (Ps 139, 9 - 10)

No comments:

Post a Comment