Błogosławiony mąż, jen jest nie chodził w radzie niemiłościwych

Psalm Dawidow 1, Psałterz Krakowski
Błogosławiony mąż, jen jest nie chodził w radzie niemiłościwych i też na drodze grzesznych nie stał, i na stolcu wrzedliwości nie siedział,
ale w zakonie Pańskim wola jego i w zakonie jego rozmyślać będzie we dnie i w nocy.
A będzie jako drzewo, ktore szczepione jest podle stokow wod, ktore owoc swoj da czasu swego,
a list jego nie spadnie, i wszytki rzeczy, ktorekolwiek uczyni, szczesne będą.

Nie tako niemiłościwi, nie tako, ale jako proch, ktory rzuca wiatr od oblicza ziemie.
Przeto nie postawają niemiłościwi w sądzie ani grzeszni w radzie sprawiedliwych,
iże uznał Pan drogę sprawiedliwych, a droga niemiłosiernych zaginie.
Chwała Ojcu i Synu, i Duchu Świętemu, jako była na początku i ninie, i zawżdy, i na wieki wiekom. Amen.

No comments:

Post a Comment