Panie, czemu rozmnożyli sie, ktorzy zasmucają mię?

Psalm Dawidow 3, Psałterz Krakowski
Panie, czemu rozmnożyli sie, ktorzy zasmucają mię? 
Wiele ich powstaje naprzeciwko mnie.
Wiele ich mowią duszy mojej: Nie jest zbawienie jej w Bodze jej.
Ale ty, Panie, przyjemca moj jesteś, chwała moja i powyszający głowę moję.
Głosem moim ku Panu wołałem i wysłuchał mię z gory świętej swojej.

Ja spał i usnąłem, i powstałem, iże Pan przyjął mię.
Nie będe sie bać tysiącow ludu ogarnującego mię. 
Powstań, Panie, zbawionego mię uczyń, Boże moj!
Iżeś ty pobiłeś wszytki przeciwiające sie mnie przez przyczyny, zęby grzesznych starłeś.
Pańskie jest zbawienie i nad ludem twoim bogosławienie twoje.
Chwała Bogu Ojcu i Synu, etc.

No comments:

Post a Comment