Błogosławiony mąż, jen nie szedł po radzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał

Psalm 1 
Psałterz Puławski, XV w.
Pirzwy psalm wypowiada, iże Krystus on jest drewno wszem w się wierzącym. Poczynają sie księgi głośnych chwał albo samorzecznych proroka Dawida krola. Psalm.
Błogosławiony mąż, jen nie szedł po radzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał, i na stolcu nagłego spadnienia nie siedział,
ale w zakonie Bożem wola jego i w zakonie jego będzie myślić we dnie i w nocy.
A będzie jako drzewo, jeż szczepiono jest podług ciekących wod, jeż owoc swoj da w czas swoj,
a i list jego nie spadnie; i wszystko, cokoli uczyni, zdarzy sie.
Nie tako niemiłościwi, nie tako, ale jako proch, jen rzuca wiatr od oblicza ziemie.
Przetoż nie wstają niemiłościwi w sądzie ani grzeszni w radzie prawych,
bo zna Bog drogę prawych, a droga złosnych zaginie. Sława <...>

No comments:

Post a Comment