Gospodnie Boże moj, w tobie jeśm imiał nadzieję; zbawiona mie uczyń ode wszech, cso mie nienaźrzą

Psalm 7
Psałterz Floriański

Gospodnie Boże moj, w tobie jeśm imiał nadzieję; zbawiona mie uczyń ode wszech, cso mie nienaźrzą, i wybawi mie.
Aby niekiedy nie ułapił jako lew dusze mojej, gdy nie jest, kto by odkupił ani jenże by zbawiona uczynił.
Gospodnie Boże moj, acz jeśm uczynił to, acz jest lichota w moju ręku,
acz jeśm sewracał odpłacającym mnie zła, dostojno jest, bych spadł od mojich nieprzyjcioł proznych.
Goń moję duszę nieprzyjaciel i ułap, i potłocz w ziemię żywot moj, i sławę moję w proch wwiedzi.
Wstań, Gospodnie, w twojem gniewie i powyszon bądź w krajoch nieprzyjacielow mojich.
I wstań, Gospodnie Boże moj, w kaźni, jąż jeś kazał, a zbor ludzski ogarnie cie
i przeń w wysokość odydzi; Gospodzin sądzi ludzi.
Sędzi mie, Gospodnie, podług prawdy mojej i podług bezwiństwa mego na mię.
Skończaj sie zgłoba grzesznikow i uczynisz prześpiech prawemu, badaję sierca i pokrątki Boże.
Prawa pomoc moja od Boga, jenże zbawione czyni imające prawa sierca.
Bog sędzia prawy, mocny i śmierny; a iza sie będzie gniewać po wszytki dni?
Acz sie nie obrocicie, miecz swoj zaniosł jest, łęczysko swe nawiodł jest i nagotował je
a w tem uczynił jest ssądy śmiertne, strzały swe gorającymi uczynił jest.
Owa porodził nieprawdę i począł jest boleść, i porodził lichotę.
Jezioro otworzył i wykopał je, i wpadł w doł, jenże jest uczynił.
Obroć sie bol jego w głowę jego i w wirzch jego zgłoba jego zstępi.

Spowiadać sie będę Gospodnu podług prawdy jego i piać będę imieniu Gospodna najwyszszego.

No comments:

Post a Comment