Gospodnie Boże nasz, kako dziwne jest imię twoje we wszej ziemi!

Psalm 8, Psałterz Puławski
Ten psalm powiada, iże syn człowieczy w męce umniejszon jest od anjołow. W koniec psalm Dawidow za lisice, to jest o cerekwiach, o jichże ustawieniu mołwimy.

Gospodnie Boże nasz, kako dziwne jest imię twoje we wszej ziemi!
Bo powyszono jest wielmostwo twoje na niebiosa.
Z ust niewinych i ssących zwirzchowałe chwałę prze nieprzyjaciele twoje, by skaził nieprzyjaciela i pomciciela.

Bo uźrzę niebiosa twa, działa palcow twych, miesiąc i gwiazdy, jeże ty założył.
Co jest człowiek, iże ji pomnisz, albo syn człowieczy, iże ji nawiedzasz?
Umnieszyłeś ji mało od anjołow, sławą i czcią koronowałeś ji i postawiłeś ji nad działa ręku twoich.
Wszyćko poddał je pod nogi jego, owce i skot wszytek i nadto wszytek źwierz polny,
ptaki podniebne i ryby morskie, jeż przechodzą sdze morskie.
Gospodnie Boże nasz, kako dziwne jest imię twoje we wszej ziemi! Sława <...>

No comments:

Post a Comment