Płacz sprawiedliwy i skargę moję przypuść przed świętą obliczność swoje

Psalm 17
Przekład Jana Kochanowskiego

Płacz sprawiedliwy i skargę moję + Przypuść przed świętą obliczność swoje;
Usłysz, o Sędzia nienaganiony, + Ust nieobłudnych głos niezmyślony!
Do Twego sądu ja się uciekam + I sprawiedliwej skaźni Twej czekam;
Ty swym krzywego upatruj okiem, + A najdzi prawdę swoim wyrokiem!
Zmacałeś serca i myśli skrytej, + Zszedłeś mię w nocy nieznakomitej;
Doświadczyłeś mię, by w ogniu złota, + A nie nalazłeś, jedno co cnota.
Ludzkich wywrotów nie naszladuję, + To usty mówię, co w sercu czuję;
Słów Twoich strzegąc, słów świętobliwych, + Mijałem zawżdy ścieżki złośliwych.
Raczże mię trzymać na swojej drodze, + Aby nie przyszło upaść mej nodze;
Wysłuchałeś mię w złe czasy moje, + Proszę, i dziś mi daj ucho swoje!
Objaw' nade mną niewysłowione + Swe miłosierdzie; Tobie zwierzone
Nadzieje nigdy nie omylają; + Stłum', co się rękom Twym przeciwiają!
A mnie racz jako źrzenice bronić + I cieniem swoich skrzydeł zasłonić,
Abych w nadzieję Twojej opieki + Mógł się złych ludzi nie bać na wieki:
Ludzi rozkosznych, którzy tak styli, + Że ledwie brzucha zniosą po chwili;
Usta wszeteczne, ich język hardy + Pełen bluźnierstwa, pełen i wzgardy.
Ze wszytkich mię stron w koło zawarli + I oczy swoje na mię rozdarli
Myśląc, jakoby mogli mię pożyć + A równo z ziemią kiedy położyć.
Taki więc bystrym lew zjęty jadem + Cieką po puszczy zwierzęcym śladem;
Takie więc szczenię lwice szalonej + Czyha w jaskini nieupatrzonej.
Uprzedź go, Panie, pobij samego, + A duszę moje od okrutnego
Wyzwól człowieka; człowieka, który + Jest mieczem Twoim i ma moc z góry.
Niechaj nade mną władze nie mają + Ci, co się w marnym świecie kochają
Przestając na tym wieku doczesnym, + A tylko żądzom służąc cielesnym.
Których Ty chciwe, bezdenne brzucha + Z wielkiego karmisz ziemskiego rucha,
Dając im skarby, dając im dziatki, + Którym zostawią swe niedojadki.
A ja, mój Panie, w tej niewinności + Ujźrzę twarz (da Bóg!) Twej wszechmocności;

Będę syt, kiedy na jawi prawie + Stawisz się w świętej swojej postawie.

No comments:

Post a Comment