Gospodzin mie oprawia a nic mnie ubędzie

Psalm 23
(Psałterz Puławski 22)
Ten psalm powiada, iże Krystus zborowi swemu pastwę gotuje wiekują i zaszczyca swoje miłośniki od śmierci wieczne.
Gospodzin mie oprawia a nic mnie ubędzie, na miece pastwy tamo mie postawił.
Na wodzie pozdrowieństwa wschował <mie>, duszę moję obrocił.
Dowiodł mie na chodniki sprawiedlności prze imię swoje.

Bo aczbych chodził śrzod cienia śmierci, nie bać sie będę złego, bo ty se mną jeś.
Pręt twoj i laska twoja, ta jesta mie ucieszyła.
Nagotowałeś przede mną stoł przeciwo tym, co mie męcą.
Utuczyłeś w oleju głowę moję; a czasza moja upawająca kako przeczysta jest!
A miłosierdzie twoje za mną pojdzie proknich dni żywota mego,
a i bych przebywał w domu bożem na długie dni.

No comments:

Post a Comment