Sędzi mie, Boże, i rozgodź przę moję od luda nieświętego

Psalm 43
(Psałterz Puławski 42)
Ten psalm powiada, iże Krystus on jest światłość świecka, droga, prawda i żywot wiekui.

Sędzi mie, Boże, i rozgodź przę moję od luda nieświętego, od człowieka złego i łżywego otejmi mie.
Bo ty je Bog, moc moja. Przecz je mie odpędził i przecz smęcien chodzę, gdy mie męci nieprzyjaciel?

Wypuści światłość twoję i prawdę twoję; cie jesta mie odwiedle i dowiedle na gorę więtą twoję i w stany twoje[j].
I wnidę ku ołtarzowi bożemu, ku Bogu, jenże uwiesielił młodość moję.
Chwalić cie będę w gęślech, Boże, Boże moj. Przecz jeś smętna, dusza moja, i przecz mie mącisz?
Pwaj w Boga, boć sie jeszcze będę spowiadać jemu; zbawienie oblicza mego i Bog moj.

No comments:

Post a Comment