Wyrzygnęło sierce moje słowo dobre, powiadam ja działa moja krolowi

Psalm 45
(Psałterz Pulawski 44)
Ten psalm powiada, iż Krystus, krasny obliczym mimo syny ludzkie, od Boga Ojca przyłączon cerekwi błogosławiony.
Wyrzygnęło sierce moje słowo dobre, powiadam ja działa moja krolowi.
Język moj treść pisarzowa rychło piszącego.
Urępny wyobrażenim nad syny ludzkie, rozlana jest miłość w wargach twych, przeto błogosławił cie jest Bog na wieki.

Opaszy sie mieczem twoim na lędźwie twoje silno mocnie!
Z krasą twoją i z cudnością twoją idzi, szczęśnie pojdzi i kroluj
prze prawdę i miarę, i prawotę, i odwiedzie cie dziwnie prawica twoja.
Strzały twoje ostre, ludzie pod cię padną sierca nieprzyjacielow krolowych.
Stolec twoj, Boże, na wieki wiekom, pręt naprawienia pręt krolestwa twego.
Miłował jeś prawotę a nienawidziałeś złość; przeto pomaścił cie Bog, Bog twoj, olejem wiesiela ze wszech towarzyszow twoich.
Mirra i gutta, i kasyja od odzienia twego, od domow z ebora, z jichże kochały są ciebie cory krolow we czci twojej.
Stała jest krolowa na prawicy twojej w odzieniu pozłacanym ogardniona rozlicznie.
Słuchaj, coro, i widz, i nachyli ucho twoje, i zapomni luda twego i domu ojca twego!
I pożędać będzie krol krasy twoje, bo on jest Gospodzin Bog twoj i kłaniać sie jemu będą.
I cory z Tyra w darzech oblicza twego będą prosić, wszytcy bogaci z luda.
Wszytka sława jego cory krolowej od wnętrza, w podołcech złotych ogarniona rozliczytymi.
Przywiedziony będą krolowi dziewice po niej, blizne jej przyniesiony będą tobie.
Przyniesiony będą w radości i w wiesielu, przywiedziony będą w kościoł krolow.
Za ojce twoje narodzili sie tobie synowie, postawisz je książęty nade wszą ziemią.
Pomnieć będą imię twe, Gospodnie, ode wszego pokolenia w pokolenie.
Przeto ludzie chwalić cie będą na wieki wiekom.

No comments:

Post a Comment