Pokryj swym miłosierdzim, Panie, nasze złości

Ps 67
przekład Jana Kochanowskiego
Pokryj swym miłosierdzim, Panie, nasze złości
A racz nam błogosławić z ojcowskiej miłości;
Rozświeć nas światłem swoim, abychmy poznali
Drogi Twoje i wieczną łaskę otrzymali.
          Tobie, Panie, wszystek świat niechaj chwałę daje,
          Niechaj się wszytki ziemskie weselą rodzaje,
          Bo ty wszytki narody sprawiedliwie sądzisz,
          Ty jako Pan wszechmocny okrąg ziemski rządzisz.
Tobie, Panie, wszystek świat niechaj chwałę daje,
Twoje dary są płodnej ziemie urodzaje.
Raczże nam błogosławić, Boże nasz, do końca;

Ciebie niechaj się boi wschód i zachód słońca!

No comments:

Post a Comment