Wszytka ziemia, wszytki kraje i gdzie jasne słońce wstaje

Psalm 66
Przekład Jana Kochanowskiego
Wszytka ziemia, wszytki kraje + I gdzie jasne słońce wstaje,
I gdzie w bystre, szumne morze + Zapadają późne zorze,
Wykrzyknięte w słodkim pieniu + G'woli Pańskiemu imieniu;
Sławę Jego wynaszajcie, + Dobrodziejstwa wyznawajcie!
Mówcież: "Komu słów dostanie  + Twoje siłę sławić, Panie?
Twój strach Tobie wszytki ściele + Pod nogi nieprzyjaciele.
Tobie niechaj chwałę daje + Wszytka ziemia, wszytki kraje;
Tobie niechaj bije czołem, + Cokolwiek świat obszedł kołem!
Ku mnie wszyscy się podajcie + A sprawy Pańskie poznajcie;
Dziwny to Pan, dziwnie radzi + O swej na świecie czeladzi.
Morze w twardy grunt obraca, + Bystre rzeki na wspak wraca;
Anichmy stóp omoczyli, + A brody wielkie przebyli.
On światem, jako chce, toczy, + Nad wszytkimi trzyma oczy,
Zmiennikom uciera rogi: + Nie rozumiej, byś był srogi.
Wyznawajcie imię Pańskie, + Wszytki narody pogańskie!
Niech po świecie pełno wszędzie + Jego zacnej chwały będzie!
Ten nas z swej dobroci żywej + Objął śmierci ukwapliwej,
Ten uchował, w ciężkie trwogi, + Szwanku nasze liche nogi."
Prawieś nas, o wieczny Boże, + Ogniem spróbował; nie może
Srebra lepiej nikt doznawać + I ognia więcej dodawać.
Wegnałeś nas w dół pokryty, + Włożyłeś ciężar niezbyty
Na grzbiet nasz upracowany, + A na głowę ciężkie pany.
Przez ogień, przez wody srogie + Szlichmy, a Tyś nas ubogie
Krom urazu i krom szkody + Przyprowadził do ochłody.
Przetoż, o Boże prawdziwy, + Nawiedzę Twój dom szczęśliwy
I ołtarze krwią napoję + Iszcząc obietnicę swoję.
Tobie padnie zarzezany + Kozieł i baran wybrany;
Już cielce i tłuste woły + Gotują się na Twe stoły.
Spiesz się do mnie, wierny zborze, + Co służysz Panu w pokorze,
A usłyszycie w swe uszy, + Jako łaskaw Pan mej duszy.
U tegom ja w swym frasunku, + W swych troskach szukał ratunku,
A serce dobrze tuszyło, + Bo tam fałszu nic nie było.
Kto w swym sercu zakał nosi, + Taki Pana próżno prosi;

Mnie dał wedlug mej nadzieje; + Niech Mu się cześć wieczna dzieje!

No comments:

Post a Comment