Znaczny jest Bóg w żydowskiej krainie, w Izraelu Jego imię słynie

Psalm 76
Przekład Jana Kochanowskiego
Znaczny jest Bóg w żydowskiej krainie, + W Izraelu Jego imię słynie;
Namiot Jego w Salem jest rozbity, + Na Syjonie pałac znakomity;
Tam pokruszył tarcze, miecze, zbroje, + A za morze krwawe cisnął boje.
Mężniej szyś Ty niż górni hetmani: + Oto zacni męże zwojowani
Zasnęli w sen twardy, nieockniony, + Rąk nie mogli podnieść do obrony.
Strachem, Boże wieczny, Twojej grozy + Stały wryte i konie, i wozy.
Strasznyś Ty Pan; nie korzysta w duszy, + Kto by czekał, kiedy Cię gniew ruszy.
Twój ogromny wyrok zagrzmiał z nieba + A ziemia się trzęsła, jako trzeba.
Umilkła, gdyś na sąd się gotował, + Abyś dobre w cale był zachował.
Twoja to cześć - ludzka zapalczywość, + Tobie roście z ich gniewu poczciwość.
Śluby czyńcie Panu i oddajcie, + Znamienite dary przynaszajcie

Panu, który ducha odejmuje + Możnym królom i światu panuje!

No comments:

Post a Comment