Królowie sądzą poddane, a króle koronowane Sędzia wiekuisty sądzi

Psalm 82
Przekład Jana Kochanowskiego
Królowie sądzą poddane, + A króle koronowane
Sędzia wiekuisty sądzi, + Który wszytkim światem rządzi.
"Długoż - powiada – złośliwy + Wasz będzie znał sąd życzliwy?
A dobry w swej doległości + Nie dojdzie sprawiedliwości?
Miejcie wzgląd na ukrzywdzone, + Sądźcie sieroty ściśnione;
Brońcie od krzywdy ubogich, + Wyzwólcie smutne z rąk srogich!
Próżno radzę, nie słuchają + Ani mego głosu znają;
Droga ich wszytka zaćmiona, + Ziemia z gruntu poruszona.
Bogi-m was nazwał: mniemacie, + Że tym śmierci zniknąć macie?
Jako komu naliższemu,  + Tak umrzeć i z was każdemu.
Złoto i drogie kamienie + W małej są u śmierci cenie;
Jedno to u niej: gburowie + I jedwabni tyranowie."
O Sędzia nienaganiony, + Ty sam racz na wszytki strony

Ziemie sądzić prawem swoim, + Bo świat jest dziedzictwem Twoim.

No comments:

Post a Comment