Pan chce królować: odział się zacnością

Psalm 93
Przekład Jana Kochanowskiego
Pan chce królować: odział się zacnością,
Okrył się męstwem wszytek i dzielnością;
Pan, przez którego krąg nieporuszony
Ziemski stworzony.
Stolica Jego od początku świata
Jest założona, a On wszytki lata
Uprzedził; ale i wieków nie zstanie,
A On zostanie.
Niech huczą rzeki, niechaj głośne wały
Swym gęstym szykiem uderzają w skały;
Groźniejszy morza i wszech nawałności
Bóg z wysokości.
Chybić nie może, co Ty kiedy swoim
Słowem wyrzeczesz; przeto w domu Twoim
Wieczna powaga, wieczna cześć zostanie,
Prawdziwy Panie!

No comments:

Post a Comment