By był Pan nie tak łaskaw na nasze zdrowie

Psalm 124
Przekład: Jan Kochanowski 
By był Pan nie tak łaskaw na nasze zdrowie,
Niechaj cne izraelskie potomstwo powie;
By była nie ta ku nam życzliwość Pańska,
Gdy na nas wszytka siła przyszła pogańska:
          Już by nas (tak się byli wściekli uparli),
          Już by nas prawie byli żywo pożarli;
          Już by nas powódź straszna, już by nas była
          Nawałność niesłychanych wód zatopiła.

Panu Bogu niechaj cześć będzie na wieki,
Ze nas raczył z ich srogiej wyrwać paszczeki.
Wywikłaliśmy się z ich sieci zdradliwych
Jako więc lichy ptaszek z ręku myśliwych.
          Niechaj że nam na potym strach nie panuje,
          Ponieważ tak wielmożny Pan o nas czuje,
          Pan, który swoją ręką niebo zbudował
          I ziemski wszytkorodny krąg ugruntował.

No comments:

Post a Comment