Ktokolwiek mocnie ufa Panu swemu, nieporuszony stoi

Psalm 125
Ktokolwiek mocnie ufa Panu swemu, + Nieporuszony stoi, syjońskiemu
Wirzchowi rówien, którego nie mogą + Gwałtowne wiatry pożyć żadną trwogą.
Jako w krąg prawie góry otoczyły + Jerozolimę, tak Pan lud swój miły
Wałem swej łaski zewsząd osypuje, + A w żadną trwogę ich nie odstępuje
Ani dopuści, żeby lud przeklęty + Wiecznie uciskać miał Jego zbór święty,
Aby snąć cnota nieszczęściem strapiona + Nie była jako na koniec zgorszona.
Dobrym daj dobrze, sprawiedliwy Panie, + A kto na drodze niepobożnych stanie,
Niech wiedzion będzie za niepobożnemi, + A ty miej pokój, izraelska ziemi!
Jan Kochanowski, "Psałterz Dawidów"

No comments:

Post a Comment