Z głębokości wołał jeśm k tobie, Gospodnie

Psalm 130
(CXXIX, Psałterz Floriański)
Z głębokości wołał jeśm k tobie, Gospodnie; <Gospodnie>, usłysz głos moj!
Bądźcie uszy twoje słuszające głosa modlitwy mojej.
Będzieszli lichoty chować, Panie, Panie, kto ścirzpi?

Bo u ciebie sm[ł]iłowanie jest a prze zakon twoj cirpiał jeśm cię, Panie.
Cirpiała jest dusza moja w słowie jego, dusza moja pwała w Pana.
Ot stroże jutrznej aż do nocy pwał Israhel w Gospodna,
bo u Pana miłosierdzie i opłwite u niego otkupienie.
A on odkupi Izrahel ze wsz<e>ch lichot jego.

No comments:

Post a Comment