Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał

Psalm 1
Przekład Czesława Miłosza
Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych + i na drodze grzeszników nie postał, 
i w gromadzie nasmiewców nie siedział.
Ale w prawie Pańskim ma upodobanie + i naukę Pańską bada w dzień i w nocy.
I będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, + które wydaje owoc, kiedy jest jego czas, + i którego liść nie usycha. 
A cokolwiek zacznie, powiedzie się.
Nie tak bezbożni, nie tak. + Ale są jak plewy, które wiatr wymiata.
Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie + ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, + a droga bezbożnych zginie.

No comments:

Post a Comment