Alleluja. Chwalcie Pana w świętych jego: chwalcie go na utwierdzeniu mocy jego

Psalm CL.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Chwała Boża za to, że święte swoje raczy sławne czynić.

Alleluja. Chwalcie Pana w świętych jego: chwalcie go na utwierdzeniu mocy jego.
Chwalcie go w możnościach jego: chwalcie go według mnóstwa wielkości jego.
Chwalcie go głosem trąby: chwalcie go na arfie i na cytrze.
Chwalcie go na bębnie i na piszczałce: chwalcie go na stronach i na organiech.

Chwalcie go na cymbalech głośnych: chwalcie go na cymbalech krzykliwych. Wszelki duch niechaj Pana chwali. Alleluja.

No comments:

Post a Comment