Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową: chwała jego w zgromadzeniu świętych

Psalm CXLIX.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
W tem pieniu Prorok przywodzi lud, aby Pana Boga chwalił z odkupienia, a jako sobie lubi w tych, którzy dla niego skromno cierpią: a jako święci będą sądzić z Panem Jezusem.

Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową: chwała jego w zgromadzeniu świętych.
Niech się weseli Izrael w tym, który go stworzył: a synowie Syońscy niech się radują w królu swoim.
Niechaj imię jego chwalą w śpiewaniu spółecznem: na bębnie i na arfie niechaj mu grają.
Bo się kocha Pan w ludu swoim: i podwyższy ciche ku zbawieniu.
Rozweselą się święci w chwale: rozradują się w łóżnicach swoich.
Wysławiania Boga w gardlech ich: a miecze z obu stron ostre w rękach ich:
Aby czynili pomstę nad pogany, skaranie między narody.
Aby powiązali króle ich pętami: a szlachtę ich okowami żelaznemi.
Aby uczynili o nich prawo napisane: Tać jest chwała wszystkim świętym jego. Alleluja.

No comments:

Post a Comment