Alleluja. Chwalcie Pana na niebiesiech: chwalcie go na wysokości

Psalm CXLVIII.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Tu Prorok pobudza stworzenie, aby Pana Boga chwaliło, iż stworzył je, a rządnie ustawił: téż człowieka ku chwale Bożéj przywodzi.

Alleluja. Chwalcie Pana na niebiesiech: chwalcie go na wysokości.
Chwalcie go wszyscy Aniołowie jego: chwalcie go, wszystkie wojska jego.
Chwalcie go słońce i miesiącu: chwalcie go wszystkie gwiazdy i światłości.
Chwalcie go niebiosa nad niebiosy: i wody, które są na niebie.
Niech imię Pańskie chwalą; albowiem on rzekł, i uczynione są: on rozkazał, i stworzone są.
Postanowił je na wieki i na wieki wieków: ustawę dał i nie przeminie.
Chwalcie Pana z ziemi: smokowie i wszystkie przepaści:
Ogniu, gradzie, śniegu, lodzie, i wietrze gwałtowny, które czynią słowo jego:
Góry i wszystkie pagórki; drzewa owoc dające, i wszystkie cedry:
Zwierzęta, i wszystko bydło: rzeczy płazające, i ptastwo skrzydlaste.
Królowie ziemscy, i wszyscy narodowie: książęta, i wszyscy sędziowie ziemscy.
Młodzieńcy i panienki: starzy i młodzi, niech imię Pańskie chwalą;
Bo wywyższyło się imię jego samego: wyznanie jego na niebie i na ziemi.
I wywyższył róg ludu swego: Chwała wszystkim świętym jego: synom Izraelskim, ludowi przybliżającemu się do niego. Alleluja.

No comments:

Post a Comment