Chwalcie Pana wszyscy poganie

Psalm CXVI. U Żydów 117.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Pobudka jest tu ku chwaleniu Pana z miłosierdzia i prawdy jego.

Alleluja.
Chwalcie Pana wszyscy poganie: chwalcie go wszyscy narodowie. 
Bo się umocniło nad nami miłosierdzie jego: a prawda Pańska trwa na wieki! 

No comments:

Post a Comment